top of page

קטרקט (ירוד)

קטרקט המכונה בעברית ירוד, הינו מצב של עכירות העדשה הטבעית בעין.

לעדשה הטבעית 2 תפקידים עיקריים:

  1. לשבור ולמרכז את קרני האור למרכז הראייה על מנת שתתקבל תמונה ברורה

  2. לבצע תהליך אקומודציה (מיקוד) מצב שבו העדשה משנה את כח הדיופטר שלה על מנת להתמקד באופן מיידי באובייקטים במרחקים שונים.

(כמו פוקוס במצלמה)

כחלק טבעי מתהליך ההזדקנות עוברת העדשה מספר שינויים – משקלה ועובייה גדל, היא נהיית עכורה יותר ומאבדת את יכולת האקומודציה (מיקוד) שלה.

מלבד עכירות העדשה כתוצאה מתהליכי ההזדקנות הטבעיים בגוף, ישנם עוד גורמים אשר מאיצים את תהליך ההתעכרות, כגון: נטילת סטרואידים, סכרת, עישון ותזונה לקויה.

יש לציין שקטרקט מופיע גם אצל אנשים צעירים כממצא מולד או נרכש ובנוסף יכול להיווצר לאחר טראומה או ניתוחים תוך עיניים אחרים.

אנשים הסובלים מקטרקט יתלוננו על ירידה בראייה, סינוור (בעיקר בלילה), שינוי המספר במשקפיים בתדירות גבוהה וכפל ראייה חד עיני.

מחקרים בארה"ב הראו שקטרקט משפיע על כ-20.5 מיליון איש מעל גיל 40 או בחישוב אחר 1 מתוך 6 אנשים מעל גיל 40 יסבלו מקטרקט.

דיווחים הראו שכ-38.8% מהגברים וכ-45.9% מהנשים מעל גיל 74 סובלים מירידה בראייה משמעותית כתוצאה מקטרקט.

היקף ניתוחי הקטרקט בארה"ב הינו מעל 8000 ניתוחים למיליון תושבים.

האופציה הטיפולית היחידה בקטרקט, כאשר כבר הוחלט על טיפול, הינו באמצעות ניתוח קטרקט.

הניתוח לרוב מבוצע בהרדמה מקומית ואורך בממוצע כ-20 דקות.

הניתוח מבוצע משני פתחי קרנית קטנים בלבד. לאחר ביצוע פתח בקופסית הקדמית של העדשה, חומר העדשה העכור מרוסק ונשאב ע"י מכשיר הפאקו בתהליך הפאקואמולסיפיקציה ומושתלת עדשה מלאכותית חדשה ושקופה.

כיום, ניתן לשלב לייזר בניתוח הקטרקט. בניתוח הסרת ירוד בלייזר, מכשיר הלייזר יבצע את הפתחים הזעירים בקרנית, את הפתח בקופסית הקדמית של העדשה ויפצל את חומר העדשה למספר חלקים על מנת להקל על תהליך השאיבה והריסוק. גם בניתוח זה, ריסוק ושאיבת חומר העדשה העכור יתבצע ע"י מכשיר הפאקו ותושתל עדשה מלאכותית חדשה ושקופה.

לפני ביצוע הניתוח, ישנו צורך לבצע בדיקת ביומטריה – בדיקה זו מחשבת את כח הקרנית ואורך עין המטופל ונותנת לרופא המנתח עפ"י נוסחאות מתמטיות את מספר העדשה שצריך להשתיל במהלך הניתוח.

היום ניתן להשתיל כ-3 סוגי עדשות

עדשות מונופוקליות: עדשות בעלות מוקד אופטי אחד ומאפשרות ראייה ברורה לרחוק או לקרוב. ברוב המקרים נשתיל עדשה ממוקדת לרחוק ולקרוב יהיה צורך במשקפיים.

עדשות מולטיפוקליות: עדשות בעלות מספר מוקדים אופטיים ומאפשרות ראייה ברורה לקרוב ולרחוק.

עדשות טוריות: עדשות אשר יכולות לתקן בצורה אופטית אסטיגמציה קרניתית.

bottom of page