top of page

חסימת וריד רשתית מרכזי

Central retinal artery occlusion (CRVO)

התלונה הנפוצה בחולים עם חסימת וריד רשתית מרכזי הינה ירידה בראייה חד צדדית ללא כאב

במקרים של CRVO, ירידה בראייה יכולה להיות בינונית – במקרים של חסימה אשר אינה איסכמית, או קשה – במקרים של חסימה איסכמית.

במקרים של חסימה אשר אינה איסכמית

חדות הראייה הינה טובה ובדר"כ ללא פגיעה בעצב הראייה. תיתכן הפרעה קלה בשדה הראייה.

בבדיקה קלינית של העין  נראה דימומים, גודש וסלסול כלי דם בכל ארבעת הרביעים של הרשתית.

בצקת של מרכז הראיה ובצקת קלה של עצב הראייה יכולים להיות נוכחים.

בבדיקת FA נראה עיכוב במילוי כלי הדם אך אזורי איסכמיה דלילים.

בבדיקה של המקטע הקדמי – צמיחה של כלי דם פתולוגיים נדירה.

חסימה איסכמית

חסימה איסכמית תתבטא באזורי איסכמיה נרחבים בבדיקות הקליניות ובהדמייה.   מקרים אלו מתבטאים בראייה ירודה מאוד, פגיעה בעצב הראייה וחסר בשדה ראייה.

הגורם לחסימה הינו קריש דם אשר גורם פקקת בוריד הרשתית המרכזי בסמוך לכניסתו לעין או במקרים אחרים עיבוי של עורק הרשתית המרכזי יגרום ללחץ על הוריד וכתוצאה מזה קריש דם ופקקת ורידית.

בבדיקה קלינית של העין נראה גודש כלי דם משמעותי, דימומים בארבעת רביעי הרשתית, בצקת רשתית. בכ-60% מהמקרים יופיעו כלי דם פתולוגיים במקטע הקדמי של העין.

בבדיקת FA - עיכוב משמעותי במילוי כלי דם כולל אזורים נרחבים של איסכמיה.

סיכוי נמוך לשיפור ראייתי

במקרים חריגים יופיע דימום זגוגיתי וכלי דם פתולוגיים בזוית העין.

גורמי סיכון

 • גיל מבוגר כ-90% מהמקרים מעל גיל 50 (ישנם מקרים של חסימה בגיל הצעיר)

 • יתר לחץ דם

 • גלאוקומה

 • סכרת

 • רמת שומנים גבוהה בדם

 • נטילת גלולות למניעת הריון או משתנים

 • קרישיות יתר

 • מחלות אוטואימיוניות

בדיקות והדמייה

 1. בדיקה עינית מלאה כולל בדיקת זוית והרחבת אישונים.

 2. הדמייה – OCT, FA, OCTA. (אולטראסאונד במקרה של דימום זגוגיתי)

 3. אנמנזה רפואית מלאה – כולל מחלות רקע בדגש על רקע קרדיווסקולרי, תרופות קבועות, הרגלים.

 4. בדיקת לחץ דם ובדיקות דם כלליות.

 5. בדיקות לקרישיות יתר עם דגש על מקרים בחולים צעירים או חולים ללא גורמי סיכון.

צילום צבע של crvo

צילום צבע של CRVO

צילום פלורסין של crvo

צילום פלורסין של CRVO

טיפול

 1. הזרקות תוך עיניות של חומרים ממשפחת ה-Anti VEGF (אווסטין, לוסנטיס, אילייה)

 2. הזרקות תוך עיניות של חומרים ממשפחת הסטרואידים (אוזורדקס)

 3. ניתוח רשתית (ויטרקטומיה) – במקרים קשים שכוללים דימום זגוגיתי, היפרדות רשתית ויצירת כלי דם פתולוגיים.

bottom of page