top of page

היפרדות זגוגית וקרע ברשתית

הרשתית הינה השכבה הפנימית מבין 3 השכבות שמרכיבות את גלגל העין – רשתית, דמית, לובן העין.

הרשתית מורכבת מעשר שכבות ומקובל לחלק אותה לשתיים – הרשתית העצבית ושכבת האפיתל הפיגמנטרי.

הזגוגית מורכבת ברובה ממים (98%) בנוסף מקולגן וחומצה היאלורונית. הזגוגית ממלאת את חלל הזגוגית שהוא כ- 2/3 מהעין.

הזגוגית ברובה מחוברת לרשתית בצורה רפויה אך ישנם מספר אזורים אליהם הזגוגית מחוברת בצורה חזקה. 

 

היפרדות הזגוגית מהרשתית ומנקודות האחיזה החזקות הינו תהליך טבעי במסגרת תהליכי ההזדקנות הטבעיים, הזגוגית מתכווצת ונוצרים בה כיסי נוזל כחלק מתהליכי ההיפרדות.

סימנים שכיחים של היפרדות זגוגית כוללים: רחפנים – "זבובים" או "שערות", הבזקים, הפרעה בשדה הראייה או טשטוש.

מחקרים הראו שהסיכוי להיפרדות זגוגית מתחת לגיל 50 הוא 10% אך מעל גיל 70 הסיכוי יכול להגיע ל-63%.

לרוב היפרדות זגוגית הינו תהליך ללא סיבוכים אך ישנם מקרים שכתוצאה ממשיכה של זגוגית יווצרו קרעים או חורים ברשתית.

רק ל-7%-18% מהאנשים שיעברו היפרדות זגוגית סימפטומטית יהיו קרעים ברשתית.

קרע ברשתית

קרע ברשתית מוגדר כפגם עובי מלא בשכבה הנוירוסנסורית של הרשתית.

במידה וישנו קרע ברשתית, נוזלים יכולים להיכנס לחלל בתוך הרשתית ולגרום להיפרדות רשתית. לכן חשיבות אבחנה מהירה ונכונה.

ישנם קרעים ברשתית אשר נגרמים מאטרופיה של שכבות הרשתית הפנימיות (חורים) וישנם בגלל משיכות זגוגית-רשתית (קרע).

קרע ברשתית

מה עלי לעשות?

במקרים של הפרעה בשדה הראייה כגון - "זבובים", "שערות" והבזקים יש לגשת לרופא עיניים לבדיקה מקיפה כולל הרחבת אישונים לבדיקת קרקעית העין.

חשיבות הבדיקה הינה לוודא שישנה רק היפרדות של הזגוגית ללא קרעים או חורים ברשתית.

במידה ובבדיקה נאבחן היפרדות של הזגוגית – יהיה צורך במעקב במרפאה.

במידה ונאבחן קרע ברשתית – יהיה צורך בביצוע לייזר רשתית.

bottom of page